En ny studie visar att ett högt intag av socker påverkar cellernas ämnesomsättning på ett sådant sätt att det leder till impulsivt beteende. Den här typen av impulsivt beteende förknippas med symtom på ADHD och bipolär sjukdom och även aggressivt beteende.

 

Kopplingen kan hänga ihop med vissa evolutionära faktorer. Forskarna menar att när nivåerna av fruktos stiger inuti cellerna minskar cellernas energinivåer. Detta triggar ett födosökande beteende, liknande det som förekommer vid svält. Den här typen av beteende kan öka risktagande, impulsivitet, snabbt beslutsfattande och aggressivt beteende som en försvarsmekanism och överlevnadsbeteende. Överaktivering av den här processen, som följd av ett högt intag av socker och sötade livsmedel, kan därför, enligt forskarna, leda till ett impulsivt beteende som ofta kännetecknar ADHD, bipolär sjukdom och aggressivitet. Det som händer i cellerna är tänkt som en överlevnadsmekanism, men eftersom tillgången till socker och fruktos är obegränsad i västvärlden ger den andra uttryck på grund av överkonsumtion.

 

Vanligt socker är en så kallad disackarid som innehåller två monosackarider: glukos och fruktos. High fructose corn suryp (HFCS) är ett processat sötningsmedel som innehåller en stor koncentration av just fruktos. Det används i många livsmedel, framförallt i läsk.

 

Den här mekanismen är naturligtvis inte den enda förklaringen till impulsivt beteende och olika typer av neuropsykiatriska diagnoser. Det finns väldigt många förklaringar varför människor drabbas, bland annat ärftliga, miljömässiga och livsstilsrelaterade. Dock kan säkert ett högt intag av socker tippa vågen åt fel hål för mottagliga personer. Det finns självklart många andra negativa effekter av för högt intag av socker och det bästa för alla människor vore att inte äta för mycket socker och sötade livsmedel.

 

Mat som innehåller mycket socker, framförallt processad mat, innehåller oftast lite, eller ingen, näring. Det här brukar man kalla för tomma kalorier. Alltså mycket kalorier, men ingen näring. Det gör att människor kan vara överviktiga men samtidigt undernärda, en mycket farlig kombination.

 

Lär dig mer om olika sockerarter i onlinekursen ”Grundläggande näringslära” och mer om hur vår kost och näring påverkar vår hälsa i onlinekursen ”Vägen till ett hälsosammare liv”.

 

Källa: Evolution and Human Behavior, november 2020

Similar Posts