Fria radikaler och antioxidanter (del 1)


Vad är fria radikaler?

Det pratas en hel del om fria radikaler och antioxidanter, men vad är det egentligen?

All näringslära är i grund och botten kemi, eller rättare sagt biokemi (bio betyder liv). Det är kemiska processer och enzymatiska reaktioner som gör att ämnen bildas och bryts ner. När det kommer till fria radikaler och antioxidanter handlar det även där om biokemi.

Till att börja med så består våra celler av molekyler och molekylerna består av atomer, som i sin tur är uppbyggda av elektroner, protoner och neutroner.

Fria radikaler är molekyler som innehåller atomer som har en ”oparad elektron” någonstans i sin struktur. Att de har en oparad elektron i sitt skal skapar en obalans som gör att de försöker att återfå balansen genom att ”stjäla” en elektron från en annan molekyl. Det startar en kedjereaktion som orsakar skador på celler, DNA och vävnader. När den här kedjereaktionen är igång och får pågå kallas det för oxidativ stress.Oxidativ stress

Bildningen av fria radikaler är en normal del av vår ämnesomsättning. Fria radikaler är biprodukter från kroppens användning av syre när energi bildas i cellerna. Syremolekyler blir reaktiva, därav namnet OXIDATIV STRESS (oxygen = syre), som innebär att man har en hög belastning av fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter (som vi går igenom i del 2).

Det är samma process som när metaller rostar. Det heter att metaller oxiderar.

Fria radikaler bildas också i hårt tillagad mat (till exempel grillad mat), miljögifter, cigarettrök, solljus (UV-strålning), strålning, föroreningar med mera. Ett exempel på en skadlig fri radikal är väteperoxid.

Oxidativ stress är en anledning till åldrande och tros ligga bakom flera sjukdomar och hälsoproblem, hjärt-kärlsjukdom, cancer och kognitiv nedsättning.

Det är en av flera olika teorier om vad som ligger bakom åldrande och kallas då för The free radical theory of aging.

Antioxidanter är molekyler som oskadliggör de fria radikalernas skadliga kedjereaktion och skyddar mot oxidativ stress.

Läs om antioxidanter i del 2 i vår serie om fria radikaler och antioxidanter!


Similar Posts