På senare år har man börjat förstå mer och mer om hur vår livsstil påverkar aktiveringen av våra gener via epigenetik. Det innebär att även om vi ärver en viss gen, betyder inte det att den genen nödvändigtvis aktiveras. Det kan till exempel handla om olika typer av sjukdomsgener, som cancer, autoimmuna sjukdomar och neurologiska sjukdomar.

 

En kombination av genetisk mottaglighet och livsstilsfaktorer avgör om en person drabbas av cancer. En ny studie visar att personer med en genetisk risk att drabbas av tjocktarmscancer hade en 40 procent lägre risk att drabbas när de levde ett hälsosamt liv med bra kostvanor. Forskarna undersökte data från nästan 350 000 personer.

 

De personer med fler gener som var kopplade till en ökad risk för tjocktarmscancer hade en större effekt av en hälsosam livsstil än de personer som inte hade lika många sjukdomsgener.

 

Det betyder att de med en hög genetisk risk för tjocktarmscancer inte garanterat utvecklade sjukdomen, utan kunde med stor sannolikhet minska sin risk genom rätt val av kost och livsstil.

 

Det här är en observationsstudie och bevisar inte orsak och verkan, men tyder på en positiv effekt på kost och livsstilsmönster och risk för utvecklingen av tjocktarmscancer.

 

Källa: The American Journal of Clinical Nutrition, april 2021  

Similar Posts