D-vitamin klassas egentligen som ett hormon med många viktiga funktioner runtom i kroppen, bland annat för skelettets hälsa och för immunförsvaret. Flera studier visar att personer med låga D-vitaminnivåer har en ökad risk för cancer, hjärtkärlsjukdom, vissa andra sjukdomar och nu, de senaste månaderna, även covid-19.

 

Vi får i oss inaktiva former av D-vitamin från solljus, kost och kosttillskott. Den inaktiva formen, 25-hydroxyvitamin D, omvandlas till den aktiva formen, 1,25-hydroxyvitamin D. För att D-vitamin ska kunna användas av kroppen behöver det omvandlas till sin aktiva form. Det är den formen som interagerar specifikt med D-vitaminreceptorn på celler (VDR) och därmed styr genuttryck. Det innebär att aktivt D-vitamin behövs för aktiveringen av olika gener (uppskattningsvis 200–500 stycken), många av dem är inblandade i immunförsvaret. Experimentella studier har visat att D-vitamin kan aktivera antimikrobiella peptider som dödar bakterier och virus och en genomgång av 25 kliniska studier visade att tillskott av D-vitamin förebyggde luftvägsinfektioner.

 

De senaste månaderna har D-vitamin uppmärksammats en hel del eftersom det visat sig i flera studier, ha en koppling till covid-19. När D-vitamin gavs i höga doser till patienter med covid-19 såg man häpnadsväckande resultat. Av de 50 patienter som behandlades med D-vitamin var det endast en person (2 %) som behövde intensivvård, jämfört med 13 personer av 26 (50 %) i kontrollgruppen. Ingen person i D-vitamingruppen, men 2 personer i kontrollgruppen, avled. Andra studier har sett en koppling mellan D-vitaminstatus i kroppen och hur allvarligt sjuka covid-patienter är och ju lägre D-vitaminstatus, desto allvarligare sjukdomsförlopp. En studie från Spanien visade att 82 procent av patienterna med covid-19 hade D-vitaminbrist.

 

Resultatet från en ny studie visar att det är inte enbart hur mycket D-vitamin du får i dig från solljus, kost eller kosttillskott som är viktigt för hälsan. Forskarna upptäckte att ju större variation av tarmbakterier deltagarna hade, desto högre nivåer av just aktivt D-vitamin hade de. Tarmbakterierna spelar alltså en roll för att vi ska kunna omvandla inaktivt D-vitamin till den aktiva formen. Det var framförallt 12 specifika typer av bakterier som förknippades med höga nivåer av aktivt D-vitamin.

 

Deltagarna i studien kom från olika platser med olika mycket exponering för solljus. De som bodde på soliga platser hade högre nivåer av inaktivt D-vitamin och de som bodde på platser med mindre solljus hade lägre nivåer av inaktivt D-vitamin. Dock var det ingen skillnad på nivåerna av aktivt D-vitamin mellan de som fick mer solljus, vilket tyder på att själva exponeringen för solljus inte var avgörande för nivåerna av aktivt D-vitamin i kroppen.

 

Eftersom kopplingen mellan D-vitamin och covid-19 har uppmärksammats en hel del i media är det många som vill öka sina D-vitaminnivåer med hjälp av tillskott. Det kommer dessutom uppmaningar från forskare att man bör rekommendera tillskott av D-vitamin (runt 1 000–2 000 internationella enheter per dag) för att mildra effekten av covid-19.

 

Den här nya studien visar att det alltså inte bara är intaget av D-vitamin som är viktigt, utan även att man har en stor variation och mångfald i sin tarmflora. När man mäter tarmflora ser man endast hur det ser ut just för stunden. Bakterierna i tarmen ändras beroende på kost, sömn, medicinering och andra yttre faktorer. Det går alltså att påverka sin tarmflora, och därmed säkert nivåerna av aktivt D-vitamin, med sina val av kost och livsstil.

 

Källor:

Similar Posts