Sömnbrist gör oss inte bara trötta utan har även i otaliga forskningsstudier visats öka risken för en lång rad sjukdomar såsom övervikt, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdom och autoimmuna sjukdomar. Under sömn sker reparation av vävnader och bortforsling av olika sorters ”cellskräp” från metabola processer, trasiga celler som ska bytas ut, med mera. Denna funktion är särskilt viktig i hjärnan. När vi har sömnbrist får även immunförsvaret sig en törn och kan inte längre skydda oss lika bra mot infektioner.

 

Men det finns även en koppling mellan sömnbrist och onyttig kosthållning. Efter en natt med för lite sömn tenderar vi människor både att äta mer än vanligt, och att välja energitätare mat. Detta har forskarna känt till i många år och studier har visat att hungerhormonet ghrelin ökar när vi har sömnbrist. Detta gör att vi har svårt att bli mätta och äter mer än vi behöver. Balansen mellan olika bakteriegrupper i tarmen skiftas också vilket bidrar till att öka vårt sug efter socker och snabba kolhydrater. Sömnbrist minskar även vår viljestyrka och leder till att vi gör val som vi vet inte är bra för oss på sikt.

 

Nu i oktober 2019 har ytterligare en forskningsstudie på temat hunger och överätning kommit ut. Forskarna skriver att luktsinnet är starkt kopplat till hur och vad djur väljer att äta och studien visar att vårt matintag påverkas av sömnbrist via just luktsinnet. I studien jämförde man först två grupper av deltagare som antingen fått sova gott eller bara fått fyra timmars sömn under natten. Dagen därpå serverade man frukost, lunch och middag som innehöll en kontrollerad mängd mat. Men man lade även till möjligheten att äta fritt från en buffé där deltagarna kunde välja mellan olika sorters snacks såsom chips, pizza, kakor och andra bakverk. Forskarna mätte hur mycket varje deltagare åt från snacksbuffén. De deltagare som hade sömnbrist valde i större utsträckning energitätare snacks. Effekten var ganska liten men den kvarstod ytterligare en dag. Vid kronisk sömnbrist kan många bäckar små få stora effekter på sikt, såsom viktuppgång som smyger sig på.

 

Forskarna observerade även att en typ av endocannabinoid som heter 2OG ökade hos de som bara sovit fyra timmar och de misstänker att denna förändring är en direkt orsak till att vi väljer energitätare mat efter sömnbrist. Via denna mekanism blir luktsinnet kraftigt förstärkt och gör att vi lättare kan skilja ur matlukter från omgivningen.

 

Med magnetröntgen kunde man visa att kommunikationen mellan olika delar av hjärnan som tar emot signaler som rör mat minskar efter sömnbrist. Resultatet blir att beslut om vad vi ska äta förändras. Vid sömnbrist får olika områden i hjärnan inte tillräckligt med information från varandra och vi överkompenserar genom att välja mat som signalerar starkare att här finns energität föda.

 

Sammantaget framträder en tydlig bild om vad sömnbrist gör inte bara med våra matval utan också vår hälsa i stort. Antalet timmar som vi sover i Sverige och globalt har minskat dramatiskt de senaste årtiondena, inte minst vad gäller ungdomar. För att må bra är det av yttersta vikt att prioritera sömnen och att söka hjälp om man har sömnproblem. Du kommer att få tips om hur du kan förbättra din sömn i framtida blogginlägg!

 

Källa: eLife, oktober 2019

Similar Posts