Både kalorirestriktion och olika typer av fasta har visats ha positiva hälsoegenskaper för oss människor. Försök på djur visar bland annat att kalorirestriktion till och med förlänger livet.

Skillnaden mellan kalorirestriktion och fasta är att vid kalorirestriktion minskar man kaloriintaget utan att för den delen minska sitt intag av viktiga näringsämnen, och fasta är när man inte äter under en viss tidsperiod.

Tidigare försök på människor visar att olika typer av fasta slår på cellernas ”läkningsknapp”, främjar självförnyelse av stamceller, minskar blodtryck, BMI, vikt, glukosnivåer i blodet, kolesterol, markörer för inflammation och nivåerna av glukostoleransfaktor 1 (IGF-1) – en tillväxtfaktor som forskare kopplat till åldrande och utvecklingen av tumörer.

Enligt en ny studie på gnagare minskar fasta blodtryck via reglering av bakterier i tarmen. Djuren delades in i olika grupper där vissa fick äta så mycket de ville och andra fick mat varannan dag. Mössen som fick mat varannan dag hade kraftigt minskat blodtryck efter 9 veckor. Intressant nog såg forskarna att när bakterier från de fastande mössen, med lägre blodtryck, donerades till möss som inte fastade och med högre blodtryck, så sänkes deras blodtryck. Forskarna drar därmed slutsatsen att sänkningen av blodtrycket hade med uppsättningen av tarmbakterier att göra. De upptäckte också att mängden galla var kopplingen mellan bakterierna och blodtryck.

Källa: Circulation Research, april 2021

Similar Posts