Att vitaminer och mineraler är viktiga för hälsan är det ingen tvekan om. Att få i sig tillräckligt med näring är mer avgörande än vad många kanske tror. Enligt Bruce Ames, professor i biokemi och molekylärbiologi vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, kan även en liten brist av vissa näringsämnen leda till ohälsa och sjukdomar.

Bruce har publicerat över 550 vetenskapliga studier och har bland annat undersökt hur våra celler skadas av fria radikaler och hur vårt DNA påverkas av olika miljöfaktorer och risk för cancer. Han har sett i sina studier att låga nivåer av viktiga mikronäringsämnen i kroppen, alltså vitaminer och mineraler, ökar risken för många kroniska sjukdomar, bland annat cancer och åderförkalkning (en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom). Enligt Bruce Ames är låga nivåer av mikronäringsämnen en mycket större riskfaktor för att utveckla olika sjukdomar än miljögifter och tungmetaller som vi utsätts för.

Bruce Ames är upphovsman till den så kallade Triage-teorin som är en teori om kroppens prioritering av olika näringsämnen för vår överlevnad. Ordet triage kommer från det franska ordet trier som betyder sortera. Det används bland annat inom akutsjukvården för att prioritera patienter utifrån hur akuta deras skador är, till exempel på en akutmottagning.

Enligt Triage-teorin prioriterar kroppen de mikronäringsämnen som finns tillgängliga i kroppen utefter en rangordning var de behövs som mest i kroppen. För att vi ska överleva behöver cellerna kunna bilda energi. De energibildande processerna inuti cellernas mitokondrier kräver många olika mikronäringsämnen, framförallt B-vitaminerna och magnesium. Den energibildande processen är nödvändig för att vi ska överleva IDAG.

Vid normal ämnesomsättning uppstår skador på mitokondrierna. Enligt Bruce Ames studier behövs en mängd olika mikronäringsämnen för att reparera dessa skador. Magnesium är ett av dessa näringsämnen behövs för reparation av celler och DNA. Om skadorna inte repareras kan åldrandet påskyndas och det kan leda till utvecklingen av kroniska sjukdomar, bland annat cancer. Dock är dessa reparationsprocesser viktiga för vår överlevnad på LÄNGRE SIKT och sekundära de energibildande processerna som behövs för att vi ska överleva idag.

Bruce Ames beskriver det med egna ord:

”My work suggests that if you’re even modestly deficient in one of the essential micronutrients, your body has to ”ration” them in terms of priority. Under this scenario, the body will always direct nutrients toward short-term health and reproductive capability – and away from regulation and repair of cellular DNA and proteins that increase longevity.”

 

Källor:

 

 

Similar Posts