HIIT, en förkortning av high intensity intermittent/interval training, är en form av intensiv intervallträning. Forskare har upptäckt att HIIT var lika effektivt som löpning att förbättra minnet hos möss, i en ny studie. Träningen ökade signalering och nybildning av neuroner i hippocampus, den del av hjärnan där minnen lagras. HIIT-träningen ökade nivåerna av BDNF, ett signalprotein som aktiverar bildningen av nya nervbanor.

 

Mer specifikt handlade det om att mössens spatiala minne förbättrades, en förmåga att minnas hur saker ser ut, till exempel färg, form och storlek. I försöket fick mössen försöka komma ihåg hur de skulle ta sig ur en labyrint.

 

Hjärnans hälsa försämras med åldern men den här nya studien på möss, och tidigare studier på människor, visar att det är möjligt att bromsa hjärnans åldrande med träning. En översikt av 14 kliniska studier som tillsammans inkluderade 737 människor visade att olika typer av träning förstorade den vänstra sidan på hippocampus. I de olika studierna var både friska personer, personer med kognitiv nedsättning och depression. Träningsformerna i de olika studierna var cykling, promenader och löpning på löpband.

 

Enligt forskarna kan olika former av träning användas i förebyggande syfte för att förebygga att hjärnan krymper och hjärnkapaciteten försämras.

 

Källa: Cerebral Cortex, maj 2021 och Neurolmage, februari 2018

Similar Posts