Epigenetik – kost och livsstil går i arv
| |

Epigenetik – kost och livsstil går i arv

Visste du att olika ämnen kan styra aktiveringen av våra gener och att man till viss del kan påverka detta genom sina val av kost och livsstil? Det här fenomenet kallas epigenetik och betyder att vissa gener kan aktiveras och andra stängas av oberoende av den genetiska koden. Även om vi ärver en viss gen…