Minska stress och öka din livskvalitet!
|

Minska stress och öka din livskvalitet!

Nu inför julen är många mer stressade än någonsin! Det är visserligen en begränsad tid fram till jul, men många har en hög stressnivå även resten av året. Visste du att stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag? Det påverkar så många människor och långvarig stress är en av många orsaker till ohälsa och…