Kognitiv nedsättning är förstadiet till olika typer av demenssjukdomar och det pågår mycket forskning just nu för att hitta sätt att bromsa utvecklingen av demens. I en studie har forskare sett att förändringar i kost och livsstil kan förbättra kognitionen hos äldre med kognitiv nedsättning. 119 personer över 65 år med kognitiv nedsättning deltog i studien som pågick i åtta veckor. Deltagarna delades in i två grupper, en grupp som fick hjälp med kostförändringar och en som fortsatte med sin normala kost och fungerade som kontrollgrupp. Alla deltagare fick information om Medelhavskost, fysisk aktivitet och kognitiva övningar. Behandlingsgruppen fick dessutom hjälp att implementera förändringar i sin kost och fysisk aktivitet, bland annat genom att de fick träffa en dietist och hjälp med träning. De fick även ta del av onlinebaserade övningar för hjärnan.

 

När deltagarna följdes upp efter sex månader såg forskarna att deltagarna i behandlingsgruppen hade lyckats förbättra sin livsstil och hade bättre resultat i kognitiva tester, jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visar att livsstilsbaserade förändringar kan påverka utvecklingen av kognitiv nedsättning. Enligt forskarna kan den här typen av livsstilsförändringar göra att personer återfår viss plasticitet i hjärnan och till och med backa tillbaka utvecklingen av kognitiv nedsättning.

 

I en annan studie såg forskare att när deltagarna fick en modifierad Medelhavsdiet, liknande ketogen kost, minskade mängden svamp i tarmen som är kopplat till Alzheimers. De här speciella svamparna finns ofta i förhöjda nivåer hos personer med kognitiv nedsättning. 17 äldre vuxna, varav 11 med diagnosticerad kognitiv nedsättning och sex med normal kognition, deltog i studien. Mängden svamp mättes före och efter sex veckor av ketogen medelhavskost eller den American Heart Association Diet.

 

Enligt forskarna är det inte klarlagt hur svampen bidrar till utvecklingen av Alzheimers, men den här studien visar att de har betydelse för vår mentala hälsa. De menar att resultatet visar att man med kostförändringar, som att följa ketogen kost, kan minska skadlig svampväxt i tarmen och därmed minska risken att utveckla Alzheimer.

 

Källa: Journal of the Geriatric Society, september 2020 och EBioMedicine (The Lancet), augusti 2020

Similar Posts