När vi äter grönsaker från släktet korsblommiga växter, t.ex. broccoli, blomkål, Brysselkål och andra typer av kål, bildas ämnet indol-3-karbinol (I3C) i kroppen. I en ny studie tittade forskarna på möss som var genetiska framtagna att sakna ett protein som stimulerar immunförsvaret till att skydda tarmen mot inflammation och utvecklingen av tjocktarmscancer. Möss som fick en kost med mycket I3C hade ingen inflammation och utvecklade inte cancer. Möss som från början inte fått I3C, och som hade börjat utveckla cancer i tjocktarmen, fick färre tumörer som var mindre skadliga, när de började få I3C i kosten. Forskarna förklarar att ämnet I3C från korsblommiga grönsaker stimulerar det skyddande proteinet som motverkar inflammation och utvecklingen av cancer i tjocktarmen.

 

Källa: Immunity, augusti 2018

Similar Posts