Fyra läkare vid en diabetesklinik i Kanada skriver i en rapport hur tre patienter lyckats sluta med sin medicinering av insulin med hjälp av periodisk fasta. Medicinering vid diabetes typ 2 minskar symtom, men stoppar eller botar inte sjukdomen. Därför är det önskvärt att hitta behandlingsmetoder som är mer effektiva och utan biverkningar.

I artikeln beskriver läkarna hur tre män i åldrarna 40 till 67 med diabetes typ 2 provade periodisk fasta för att se om det minskade deras symtom. De åt en blandning av olika mediciner och hade även högt blodtryck, höga kolesterolnivåer och andra biverkningar av sin diabetes. Patienterna var själva med och utvecklade schemat för fastan, utifrån sina egna behov och önskemål, något som ökar chansen att de fullföljer fastan. En patient fastade varannan dag i 11 månader och de två andra fastade 3 gånger per vecka i 7 respektive 11 månader. Läkarna rekommenderade även patienterna att äta mat utan tillsatt socker och låg kolhydratinnehåll samt att ta ett multivitaminmineraltillskott för att säkerställa tillräckligt intag av vitaminer och mineraler.

Alla tre män mådde bra under perioden och kunde avsluta sin insulinbehandling. En redan efter fem dagar av fasta, de andra efter 13 respektive 18 dagar. De minskade även i vikt, midjemått och sitt långtidssocker (HbA1C). Läkarna vill uppmuntra andra till att använda periodisk fasta vid behandling av diabetes typ 2 med tanke på att det ger så goda resultat, utan läkemedel och biverkningar.

Källa: BMJ Case Reports, oktober 2018

Similar Posts