Konditionsträning, eller aerobisk träning som det också heter, är mycket effektiv vid svår depression enligt en ny genomgång av studier som publicerades i tidskriften Depression and Anxiety. Genomgången inkluderade sammanlagt 455 vuxna personer i åldrarna 18-65 år med svår depression. De tränade i genomsnitt 45 minuter per tillfälle, med medelhög intensitet, tre dagar i veckan under drygt 9 veckor. Träningen gav väldigt bra effekt jämfört med antidepressiva läkemedel och/eller psykoterapi.

Källa: Depression and Anxiety, oktober 2018

Similar Posts