Kost och livsstilsförändringar minskar kognitiv nedsättning hos äldre
| |

Kost och livsstilsförändringar minskar kognitiv nedsättning hos äldre

Kognitiv nedsättning är förstadiet till olika typer av demenssjukdomar och det pågår mycket forskning just nu för att hitta sätt att bromsa utvecklingen av demens. I en studie har forskare sett att förändringar i kost och livsstil kan förbättra kognitionen hos äldre med kognitiv nedsättning. 119 personer över 65 år med kognitiv nedsättning deltog i…