Cancer i bukspottkörteln innebär att en cancertumör bildas i bukspottkörteln. Cancern kan sprida sig till levern, buken, lungorna eller lymfkörtlarna innan man upptäcker några symtom. Den här formen av cancer är svårbehandlad och brukar medföra en dålig prognos för de som drabbas.

 

En nyligen publicerad studie visar ett samband mellan en kost med lite kolhydrater och lägre risk att drabbas av cancer i bukspottkörteln. Forskarna i studien tittade på kostvanor hos drygt 9 500 personer i åldrarna 55-74 år och följde upp dem under 9 år. De som åt minst mängd kolhydrater hade en lägre risk att drabbas av cancer än de som åt mest kolhydrater. Skillnaden var störst hos personer som var upp till 65 år gamla. Det var ingen skillnad i vilken typ av protein och fett deltagarna åt, och deras risk. Det var heller ingen skillnad i risk om deltagarna åt en lågkolhydratkost baserad på animaliska eller vegetabiliska livsmedel. Forskarna kunde inte skilja på vilka olika kolhydrater, till exempel fullkorn eller mer raffinerade kolhydrater, deltagarna åt.

 

En tidigare studie från Sverige visade inget samband mellan lågkolhydratkost och risk för cancer i bukspottkörteln. Forskarna i den senare studien menar att det kan ha att göra med att medianåldern på deltagarna var lägre i den studien som inte visade något samband.

 

Några av förklaringarna till varför lågkolhydratkosten minskar risken för cancer i bukspottkörteln, och andra former av cancer, är på grund av cancercellernas speciella ämnesomsättning. Till skillnad från kroppens vanliga celler kan inte cancerceller använda så kallade ketoner, som bildas när det inte finns kolhydrater tillgängligt i kroppen för att bilda energi, som bränsle, utan de behöver glukos (blodsocker). En ketogen kost (mycket fett och lite kolhydrater) där ketoner bildas, har visats ha anti-cancereffekt i tidigare studier.

 

Dessutom ökar nivåerna av insulin och olika tillväxtfaktorer som insulinlike growth factor-1 (IGF-1) när man äter kolhydrater. IGF-1 kan stimulera spridning av cancer.

 

Studien är en observationsstudie, som inte bevisar att lågkolhydratkost minskar risken, utan visar bara på ett samband existerar. Trots det menar forskarna att lågkolhydratkost potentiellt kan förebygga den här typen av cancer men att det behövs fler studier för att bekräfta sambandet.

 

Källa: Carcinogenesis, januari 2021

Similar Posts