Personer som har överlevt en hjärtattack kan ofta lida av sviterna efter attacken på grund av att hjärtat kan försvagas och kan ha problem med att transportera blod ut i kroppen. Forskare vid Harvard Medical School har sett att tillskott av 4 gram omega 3-fettsyror per dag i 6 månader stärkte hjärtat och minskade ärrbildningen på hjärtat efter en hjärtattack.

Forskarna följde 360 personer som överlevt en hjärtattack, hälften fick höga doser fiskolja och hälften fick inte det. Omega 3-fettsyrorna som finns i tillskott av fiskolja är eikosapentaensyra (EPA), och dokosahexaensyra (DHA). De finns naturligt i fet fisk som lax, sardiner och makrill. För att få i sig 4 gram omega-3 per dag (vilket är ungefär 4 gånger det normala intaget) på naturlig väg skulle man behöva äta 200 gram lax dagligen.

Resultatet av studien visade att hjärtats förmåga att pumpa blod genom den vänstra ventrikeln ökade med 5,8 procent, och ärrbildningen minskat med 5,6 procent, hos de som fick tillskotten. Behandlingen gav inga biverkningar hos deltagarna.

Den exakta mekanismen bakom effekten är oklar, men enligt forskarna är det troligtvis fettsyrornas kraftigt antiinflammatoriska egenskaper, som bidrar till den läkande effekten.

Omega-3-fettsyror har även visats minska skador orsakade av en stroke, enligt studier på möss. 10 dagar gamla möss med hjärnskador orsakade av syrebrist och minskat blodflöde i hjärnan, motsvarande en stroke, injicerades med DHA eller EPA eller fick ingen behandling. Mössens neurologiska förmåga testades efter 24 timmar och 8 till 9 veckor efter hjärnskadan. Efter 24 timmar såg man att de som hade fått DHA hade kraftigt minskade hjärnskador jämfört med de som fick EPA eller ingen behandling. De som fick DHA hade också signifikant bättre resultat i vissa tester av deras hjärnfunktion.

Den här typen av skador som mössen hade motsvarar de som kan drabba nyfödda till följd av syrebrist. Forskarna i studien menar att det här visar att det finns potential att använda den här typen av behandling. Dock behövs studier på människor först för att bekräfta effekten.

Källa: Circulation medical Journal, augusti 2016 och PLOS ONE, augusti 2016

 

Similar Posts