Under åren har det diskuterats huruvida ägg är bra för hälsan eller inte. Eftersom ägg innehåller mycket kolesterol har man tidigare trott att det riskerar att höja kolesterolhalten i blodet och därmed öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

På senare år har man dock ändrat rekommendationen att begränsa äggätandet på grund av detta. Det beror på att intag av kolesterol via kosten inte leder till en ökning av kolesterolhalten i blodet. Kroppen reglerar detta nämligen genom att minska den egna bildningen av kolesterol.

En ny studie från Kina visar att äggätande, i motsats till det man tidigare trott, faktiskt kan ha en positiv effekt på hjärthälsan.

Drygt 4 700 personer deltog i studien. De fick rapportera sitt intag av ägg och nivåerna av olika ämnen och markörer mättes i deras blod.

Enligt studien så ökar äggkonsumtionen nivåerna av high densitiy lipoprotein (HDL) som brukar kallas för det goda kolesterolet.

Höga nivåer av HDL förknippas med lägre nivåer av low density lipoprotein (LDL) som brukar kallas för det onda kolesterolet. HDL transporterar kolesterol bort från blodet och minskar därmed risken att kolesterolpartiklar fastnar i blodkärlen.

Forskarna undersökte bland annat nivåerna av ett protein vid namn apolipoprotein A1, en av byggstenarna av HDL, hos deltagarna.

Resultatet visade att de som åt en medelstor mängd ägg hade fler markörer för god hjärthälsa, bland annat apolipoprotein A1, och lägre nivåer av ämnen som är skadliga för hjärtat, än de som åt en liten mängd ägg.  

Även om det här är en observationsstudie, där deltagarna fått uppskatta sitt intag av ägg, vilket inte anses vara helt tillförlitligt, så fanns en tydlig koppling mellan äggätande och nivåer av markörer i blodet.

Ägg innehåller mycket näring i form av protein av bra kvalitet, B-vitaminer, kolin (ett näringsämne som är nödvändigt för hjärnans hälsa och utveckling), beta-karoten och många fler.

Forskarna drar slutsatsen att intag av ett ägg om dagen kan bidra till att minska risken för hjärtkärlsjukdom.  

Källa: eLife, maj 2022


Similar Posts