Visste du att hjärnan rensar bort skräp och slaggprodukter under sömnen? Om vi inte sover ordentligt kan dessa ansamlas i hjärnan och orsaka kognitiv nedsättning och öka risken för Alzheimers sjukdom. Två av dessa slaggprodukter är amyloid-β och tau-proteiner som båda förknippas med Alzheimer.

 

Hjärnans eget reningssystem heter det glymfatiska nervsystemet och det jobbar under sömnen. Sömnbrist har tidigare kopplats till en ökad risk för Alzheimer då man sett ökade nivåer av amyloid-β och tau-proteiner hos personer som lider av sömnbrist.

 

I en studie tittade forskare på hjärnans aktivitet under sömnen, flödet av ryggmärgsvätska och sömnfrekvens hos personer med en ökad risk för Alzheimer. De såg att det krävdes en viss sömnfrekvens för att flödet av ryggmärgsvätska ska kunna skölja ut ”brain toxins”, som forskarna kallar det. Sömnen spelar med andra ord en väldigt stor betydelse för att vi ska kunna rensa hjärnan och minska risken för kognitiv nedsättning.

 

En hälsosam livsstil minskar risken för Alzheimer

En annan studie undersökte sambandet mellan en hälsosam livsstil och kognitiv funktion hos äldre människor över 80 år. Resultatet visade att en hälsosam livsstil förknippades med bättre kognition hos de äldre, oavsett deras genetiska risk för kognitiv nedsättning.

 

Personer med genvarianten APOE4 har en ökad risk för kognitiv nedsättning och Alzheimer. Personer med den här genvarianten, som levde en hälsosam livsstil, hade en 55 procent lägre risk att utveckla kognitiv nedsättning än de som hade genen och inte levde en hälsosam livsstil, enligt studien. En hälsosam livsstil ansågs vara bland annat bra kost, fysisk aktivitet och att inte röka.

 

Ytterligare ett bevis på att vi inte är dömda att utveckla en sjukdom bara för att vi ärvt en genvariant. Detta fenomen kallas för epigenetik, och det är något vi skrivit om tidigare. Vår yttre miljö, alltså vår kost och livsstil, påverkar aktiveringen av våra gener.

 

Vill du få tips på hur du kan leva hälsosammare? Boka plats på vår populära onlinekurs ”Vardagstips för bättre hälsa”.

 

Källa: PLoS Biology, juni 2021 och PLoS Medicine, juni 2021

 

Similar Posts