Enligt en ny studie, som publicerades i tidskriften Neurology, förknippas ett högt intag av gröna bladgrönsaker, mörkt orange och röda grönsaker, frukt och bär, med en lägre risk för minnesförlust hos män. Studien tittade på nästan 28 000 män med en medelålder på 51 år. Deltagarna fick fylla i frågeformulär om sina kostvanor och intag av frukt, grönt och bär och följdes upp under 20 år.

När deltagarna var i genomsnitt 73 år fick de genomföra tester för att uppskatta deras tankeförmåga och minne. De delades in i fem grupper utifrån deras intag av grönsaker, frukt och bär. De som åt mest grönsaker hade en 34 procent lägre risk till försämring av tankeförmågan än de som åt minst mängd grönsaker.

Även om den här studien inte visar att frukt och grönt förhindrar eller minskar minnesförlust, utan endast visar på ett samband, menar forskarna att resultatet är ett bevis på att våra kostvanor är viktiga för att upprätthålla hjärnans hälsa.

Källa: American Academy of Neurology, november 2018

 

Similar Posts