Artros, eller osteoartrit som det också kallas, är den vanligaste ledsjukdomen i världen. Vid artros förlorar patienten ledbroskens struktur och viktiga funktioner. Sjukdomen är mycket smärtsam drivs på av inflammation i lederna.

 

Ämnen vid namn polyfenoler, i livsmedel från växtriket, har antiinflammatoriska och antioxidantiska egenskaper och potentiellt förmågan att förnya cellerna i brosket. Blåbär innehåller mycket polyfenoler, framförallt antocyanidiner, I en studie undersökte forskare effekten av polyfenoler från blåbär på smärta och funktionalitet hos patienter med artros.

 

Drygt 60 vuxna i åldrarna 45 till 79 år deltog i den dubbelblinda, randomiserade studien. Deltagarna delades in i två grupper. En grupp fick 40 gram frystorkat blåbärspulver och en grupp fick pulver utan blåbär i fyra månader. Man tog blodprover och utvärderade deltagarnas upplevda smärta och förmåga att gå innan studiens början, efter två månader och vid studiens avslut efter fyra månader.

 

Resultatet visade att deltagarna i blåbärsgruppen hade förändringar i vissa markörer för inflammation, minskad smärta, förbättrad rörlighet och förmåga att gå samt lättare att utföra dagliga aktiviteter. Enligt forskarna beror effekten på polyfenolernas antiinflammatoriska och antioxidantiska egenskaper.

 

En annan observation var att deltagarna i placebogruppen ökade i vikt, vilket de i blåbärsgruppen inte gjorde. Det tror forskarna har att göra med att polyfenolerna i blåbär reglerar mättnadskänsla och därmed motverkar viktuppgång. Dessutom minskade blodtrycket hos de som fick blåbär.

 

Forskarna menar att ett dagligt intag av blåbär kan minska smärta, stelhet och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Det kan även göra det lättare att gå, vilket forskarna anser förbättrar livskvaliteten hos personer med artros.

 

Källa: Nutrients, mars 2019

Similar Posts