Vilka är vi?

 


Varför onlinekurser inom hälsa och funktionsmedicin?

Det blir alltmer känt och accepterat att det vi äter och hur vi lever spelar en stor roll för hur vi mår och vilka sjukdomar vi drabbas av. Många vill göra en förändring men vet inte hur de ska gå tillväga och vart de ska börja! Det finns så mycket information i media, sociala medier och personer som talar om hur vi ska leva. Syftet med våra kurser är att samla kunskapen och på ett enkelt och tillgängligt sätt utbilda allmänheten inom näringslära, kost och hälsa.

Meningen är att varje individ ska kunna använda kunskapen i sina liv och göra det som passar för dem. Vi är alla olika och att följa någon specifik diet eller kostplan för att det fungerar för andra, kanske inte är så bra för just dig. Genom att gå våra kurser skapar du en kunskapsgrund som du kan känna dig säker på när du lotsar dig fram bland all information och kan anpassa den till din vardag och dina förutsättningar!

Vi har flera olika kurser med syftet att alla ska hitta vad som passar just dem. Vi erbjuder fördjupande kurser för dig som vill lära dig mer på djupet hur näring, kost och livsstil påverkar vår hälsa.

Med funktionsmedicin som utgångspunkt strävar vi efter att ge en nyanserad bild av kost- och hälsoområdet. Vi är oberoende från myndigheter, specifika dieter och hälsoindustrin och allt kursmaterial är vetenskapligt förankrat.

Funktionsmedicin är ett förhållningssätt till hälsa och sjukdom som går ut på att man tar reda på, och behandlar, bakomliggande orsaker till symtom, istället för att endast behandla symtom.

Läs mer om funktionsmedicin här.