Image Alt

Nutrition matters

Om Nutrition Matters

Nutrition Matters ambition är att göra kunskapen om kostens och näringens betydelse för hälsan tillgänglig för alla genom våra föreläsningar, kurser och webbkurser.

Med funktionsmedicin som utgångspunkt strävar vi efter att ge en nyanserad bild av kost- och hälsoområdet. Vi är oberoende från myndigheter, specifika dieter och hälsoindustrin och allt kursmaterial är vetenskapligt förankrat.

Funktionsmedicin är ett sätt att se på hälsa och sjukdom där man tar reda på, och behandlar, bakomliggande orsaker till symtom, istället för att endast behandla symtom. Mer information om funktionsmedicin finns på www.ifm.org.

Nutrition Matters grundades och drivs av Lina Åhlén, som jobbat som skribent och föreläsare inom funktions- och näringsmedicin sedan 2010. Lina leder kursen ”Kostens och näringens betydelse för hälsan” på Medborgarskolan i Uppsala. Hon har jobbat som skribent för Näringsmedicinsk Tidskrift under flera år och sitter med i tidningens redaktionsråd. Lina är utbildad inom Nutritional Science (BSc Hons) i England och Projektledning i Uppsala.

Mer information om våra föreläsningar finns under fliken Föreläsningar.