Annie Pettersson

Annie Pettersson

Annie Pettersson är molekylärbiolog från Uppsala universitet med doktorsexamen från Karolinska Institutet. Fokuset för hennes forskning var metabolism i fettvävnaden hos människor, övervikt, diabetes och inflammation. Hon har länge haft ett intresse för kost och hälsa. Efter att själv utvecklat en inflammatorisk sjukdom och blivit symptomfri genom att behandla grundorsakerna samt ändra kost och livsstil så väcktes intresset för funktionsmedicin på allvar. Nu samarbetar Annie som forskare, föreläsare, skribent och organisatör med flera aktörer på det funktionsmedicinska området, bland andra Nordic Clinic, Nordic Labs och Tandvårdsskadeförbundet.

Annie Pettersson är molekylärbiolog från Uppsala universitet med doktorsexamen från Karolinska Institutet. Fokuset för hennes forskning var metabolism i fettvävnaden hos människor, övervikt, diabetes och inflammation. Hon har länge haft ett intresse för kost och hälsa. Efter att själv utvecklat en inflammatorisk sjukdom och blivit symptomfri genom att behandla grundorsakerna samt ändra kost och livsstil så väcktes intresset för funktionsmedicin på allvar. Nu samarbetar Annie som forskare, föreläsare, skribent och organisatör med flera aktörer på det funktionsmedicinska området, bland andra Nordic Clinic, Nordic Labs och Tandvårdsskadeförbundet.