Archive

Kursledare

Lina Åhlén är grundare av Nutrition Matters och har arbetat som skribent, kursledare och föreläsare inom funktions- och näringsmedicin sedan 2010. Hon arbetar som skribent för tidningen Hälsa och Funktionsmedicin (tidigare Näringsmedicinsk tidskrift) och sitter med i tidningens redaktionsråd. Lina är utbildad inom Nutritional Science (BSc Hons) i England och har en KY-examen i Projektledning från Uppsala.

Annie Pettersson är molekylärbiolog från Uppsala universitet med doktorsexamen från Karolinska Institutet. Fokuset för hennes forskning var metabolism i fettvävnaden hos människor, övervikt, diabetes och inflammation. Hon har länge haft ett intresse för kost och hälsa. Efter att själv utvecklat en inflammatorisk sjukdom och blivit symptomfri genom att behandla grundorsakerna samt ändra kost och livsstil så väcktes intresset för funktionsmedicin på allvar. Nu samarbetar Annie som forskare, föreläsare, skribent och organisatör med flera aktörer på det funktionsmedicinska området, bland andra Nordic Clinic, Nordic Labs och Tandvårdsskadeförbundet.