Funktionsmedicin (kallas även för funktionell medicin från engelskans functional medicine) börjar bli stort nu!

 

När jag (Lina) tog min kandidatexamen inom Nutritional Science (BSc Hons), med inriktning Funktionsmedicin, för exakt 10 år sedan, fick jag en ordentlig AHA-upplevelse! Det är ju en självklarhet att man måste gå till botten med grundorsakerna till varför symtom uppstår, och inte bara behandla symtomen.

 

Det handlar om kost och livsstil (d.v.s. kostmönster, näringsstatus, sömn, rörelse, stresshantering/vila). Det handlar om att åtgärda mage-tarmproblem – roten till väldigt många sjukdomstillstånd och symtom – minska låggradig kronisk inflammation, främja olika cellulära processer m.m. Man är inte anti läkemedel per se, absolut inte, många behöver läkemedel, men grunden i behandlingen är just de faktorer som nämns ovan.

 

Funktionsmedicin är ingen alternativ metod, utan ett sätt att se på hälsa och sjukvård som inte handlar om att man fokuserar på diagnoser, utan på underliggande orsaker, och åtgärdar dessa.

 

Äntligen ökar förståelsen för hur viktigt det här är och det börjar bli mer känt och börjar användas mer och mer. Det är det här som kommer att förändra folkhälsan på riktigt! Hurra för det!

 

Alla våra onlinekurser på Nutrition Matters har funktionsmedicin som grund. Syftet med kurserna är att hjälpa människor att må bättre och minska risken för livsstilsrelaterade och kroniska sjukdomar. Kurserna riktar sig till allmänheten och inga förkunskaper krävs. Som företag kan ni köpa licenser till våra onlinekurser till era medarbetare. För mer information, maila info@nutritionmatters.se. Information om våra onlinekurser finns här.

 

Gunhild Stordalen:

”Att ta vara på hälsan är så mycket lättare än att bota en sjukdom. Jag hoppas verkligen att läkarskolor, läkare och hälsoexperter börjar fokusera mer på förebyggande och den helande kraften i människans kropp och sinne. Som jag har sagt tidigare, jag tror att framtidens medicin är funktionell medicin.

 

Fem år efter min sista benmärgstransplantation, i en ålder av 42, känner jag mig bättre, starkare och friskare än någonsin. Nu har jag slutat med alla mediciner. Medicinsk innovation – transplantationerna – gav mig en andra och tredje chans. Men jag är övertygad om att min upptäckt av hälsans fyra hörnstenar är det som till syvende och sist gjorde att jag lyckades återhämta mig från en kronisk, dödlig sjukdom.”

 

En av Sveriges största inom funktionsmedicin, Peter Martin, skriver om ”9 orsaker till varför funktionsmedicin inte redan är standard inom sjukvården”.

Läs mer om funktionsmedicin här.

 

Similar Posts