Nutrition Matters blogg

Funktionsmedicin (kallas även för funktionell medicin från engelskans functional medicine) börjar bli stort nu!   När jag (Lina) tog min kandidatexamen inom Nutritional Science (BSc Hons), med inriktning Funktionsmedicin, för exakt 10 år sedan, fick jag en ordentlig AHA-upplevelse! Det är ju en självklarhet att man måste gå till botten med grundorsakerna till varför symtom uppstår, och inte bara behandla symtomen.   Det handlar om kost och livsstil (d.v.s. kostmönster, näringsstatus, sömn, rörelse, stresshantering/vila). Det handlar om

Visste du att hjärnan rensar bort skräp och slaggprodukter under sömnen? Om vi inte sover ordentligt kan dessa ansamlas i hjärnan och orsaka kognitiv nedsättning och öka risken för Alzheimers sjukdom. Två av dessa slaggprodukter är amyloid-β och tau-proteiner som båda förknippas med Alzheimer.   Hjärnans eget reningssystem heter det glymfatiska nervsystemet och det jobbar under sömnen. Sömnbrist har tidigare kopplats till en ökad risk för Alzheimer då man sett ökade nivåer av amyloid-β och

Det låter för bra för att vara sant, men är fullt möjligt, enligt en ny studie!   Att maten vi äter påverkar vår hälsa och vårt mående är väl de flesta överens om. Man pratar ofta att maten påverkar hälsan men inte så ofta HUR. Faktum är att specifika näringsämnen som finns i vår mat påverkar en mängd olika biokemiska processer som är viktiga för hur kroppen fungerar. Vitaminer och mineraler behövs som så kallade

HIIT, en förkortning av high intensity intermittent/interval training, är en form av intensiv intervallträning. Forskare har upptäckt att HIIT var lika effektivt som löpning att förbättra minnet hos möss, i en ny studie. Träningen ökade signalering och nybildning av neuroner i hippocampus, den del av hjärnan där minnen lagras. HIIT-träningen ökade nivåerna av BDNF, ett signalprotein som aktiverar bildningen av nya nervbanor.   Mer specifikt handlade det om att mössens spatiala minne förbättrades, en förmåga

På senare år har man börjat förstå mer och mer om hur vår livsstil påverkar aktiveringen av våra gener via epigenetik. Det innebär att även om vi ärver en viss gen, betyder inte det att den genen nödvändigtvis aktiveras. Det kan till exempel handla om olika typer av sjukdomsgener, som cancer, autoimmuna sjukdomar och neurologiska sjukdomar.   En kombination av genetisk mottaglighet och livsstilsfaktorer avgör om en person drabbas av cancer. En ny studie visar

Både kalorirestriktion och olika typer av fasta har visats ha positiva hälsoegenskaper för oss människor. Försök på djur visar bland annat att kalorirestriktion till och med förlänger livet. Skillnaden mellan kalorirestriktion och fasta är att vid kalorirestriktion minskar man kaloriintaget utan att för den delen minska sitt intag av viktiga näringsämnen, och fasta är när man inte äter under en viss tidsperiod. Tidigare försök på människor visar att olika typer av fasta slår på cellernas